Associate Professor of Sociology / Universitair Hoofddocent Sociologie  
 
 

 
Welcome to my site / Welkom op mijn site.

Arjen Leerkes is an Associate Professor at the Sociology Department of the Erasmus University Rotterdam (0.8 fte), and researcher at the Documentation and Research Centre (WODC) of the Dutch Ministry of Security and Justice (0.2 fte). His research focuses on the intented and unintended consequences of the regulation of international migration (illegal migration, immigration detention and deportation, 'assisted voluntary return', crime among first and second generation immigrants). Additionally, he has published on immigrant integration, transnationalism, and neighbourhood saferty. His work been published in migration journals, and in more general sociological, criminological and urban studies journals. In 2009 Amsterdam University Press published his dissertation Illegal Residence and Public Safety in the Netherlands.

Arjen Leerkes is Universitair Hoofddocent bij de Afdeling Sociologie van de Erasmus Universiteit Rotterdam (0,8 fte) en onderzoeker bij het Wetenschappelijk Onderzoeks- en Documentatie Centrum (WODC) van het Ministerie van Veiligheid en Justitie (0,2 fte). Zijn onderzoek richt zich op de bedoelde en onbedoelde gevolgen van regelgeving en beleid ten aanzien van internationale migratie. Hij is een expert als het gaat om de positie van ongedocumenteerde migranten in Nederland en de Verenigde Staten, patronen van arbeidsmigratie vanuit Midden- en Oost-Europa, de werking van vreemdelingendetentie en terugkeer onder afgewezen asielzoekers. Ook heeft hij onderzoek gedaan naar criminaliteit onder eerste en tweede generatie migranten in Nederland en België, naar de positie van 'MOE-landers' in Nederland en naar buurtveiligheid. Hij heeft gepubliceerd in diverse tijdschriften en boeken op het gebied van migratiestudies, stadsstudies, sociologie en criminologie, zowel nationaal als internationaal.

 


 
Arjen