Migration, Securitization and Social Cohesion  
 
 

 

Most of my teaching is at Erasmus University Rotterdam (Master programme Governance of Migration and Diversity, Sociology bachelor programme and Erasmus University College). In Maastricht I teach in the Master Programme Public Policy and Human Development, and supervise PhD students.

 

Teaching activities

 

Together with Dr. Erik SNel I am the coordinator of the Sociolology track of the Master programme Governance of Migration and Diversity. In 2016, Erik Snel and I developed the course Sociology of Migration and Diversity.

In 2016 I became a fellow at Erasmus University College (EUC) where I teach a course in the Sociology of Deviance, which I initially developed in 2011 for the Sociology Bachelor programme.

Since 2014 I teach in the Minor Migration and Diversity: Governance in the Multicutural Society.

In 2014 I developed the Minor 'Sociological Perspective for Non-Sociologists' (De sociologische blik).

In 2011 I supervised various (quantitative and qualitative) BA2 student research projects.

In 2010 I developed a student research course for students with a (non-academic) bachelor degree outside of Sociology who want to obtain a MA in Sociology (7.5 ECTS).

Guest lectures
I gave guest lectures at the University of Oxford, University at Albany, Webster University Leiden, Leiden University, University of Amsterdam, University of Plymouth, University College Maastricht.

MA Student theses (completed):

downloadable theses in blue.

Sara Bolghiran (2017) On the people of the (3) book(s): Governing Increased Ethno-Religious Diversity In Morocco Through Convivencia. On Relations between native Muslims and migrant Christians. (cum laude)

Fernando Chitarrini (2017), Forced or voluntary? A study of the effects of deterrence and perceived legitimacy on willingness to leave. Preferences among detained migrants in the Netherlands

Holy Gray (2017) Encouraged to stay or supported to leave? A study on the effects of municipal Bed, Bath and Bread accommodation on return intentions of undocumented immigrants in the Netherlands.

Justin Schonewille (2017) A Civic Stratification of Statelessness. A study on local and regional similarities and differences regarding shelter arrangements for unauthorised migrants in the Netherlands.

Bakker, Michel (2015) Van hard tot zacht. Europese uitzettingsregimes in kaart gebracht.

Jawad, Weaam (2015) Over ‘bed-bad-brood’ en kenmerken van de leefomgeving van uitgeprocedeerde asielzoekers. Een exploratief onderzoek naar de gemeentelijke variatie in vertrekkansen van uitgeprocedeerde asielzoekers in relatie tot specifieke kenmerken van hun leefomgeving (cum laude)

Els van Overbeek (2015) Tussen wal en schip: statenloos en nergens welkom? Een kwalitatief onderzoek naar de motieven van ambassades om wel of niet mee te werken aan de terugkeer van hun uit Nederland uitgeprocedeerde onderdanen.

Evrim Saraç (2015) Mocro’s Verzocht?” Framing van etnische minderheden in Opsporing Verzocht.

Marloes Boumans (2015) De vertrouwensrelatie tussen decentrale politieorganisaties en minderheidsgroepen Bewijs van de European Social Survey 2010.

Anouk Vermeulen (2014) The ‘immigrant crime and context puzzle’. Explaining regional differences in criminal behaviour among Moroccans in the Netherlands. (cum laude)

Daisy Gronefeld (2014) Criminaliteit door Turkse origine of Nederlandse regio? De invloed van regionale verschillen in ervaren etnische dreiging onder de bevolking en representatie van allochtonen in het politiekorps

Susane Kind (2013) Zicht op uitzetting? Een onderzoek naar factoren die de uitzettingskans van vreemdelingen in vreemdelingenbewaring beïnvloeden.

Anouk Erlekens, (2014) De verbureaucratiseerde vorm van het menselijk gevoel. Over de rol van emotionele arbeid bij regievoerders, werkzaam bij de Dienst Terugkeer en Vertrek.

Esmee van den Hoek (2014) In de schaduw van de maatschappij Over de rol van emotionele arbeid in het dagelijks werk van regievoerders bij de DT&V.

Soufiane Essadki (2013) Symboolwetgeving? Een onderzoek naar de symbolische kenmerken van het voornemen van kabinet Rutte I om illegaal verblijf strafbaar te stellen.

Karlijn van Houwelingen (2012) Qat in het nauw. Morele paniek als verklaring voor de voorgenomen strafbaarstelling van qat? (cum laude)

Karel van Driel (2012) Niet terug met een geschonden identiteit? Een exploratief onderzoek naar de mogelijke gevolgen van stigmatisering voor de terugkeerbereidheid van administratief gedetineerde 'illegalen'.

Stacey Chegodayev (2012) Eens gedogen, altijd gedogen? Een onderzoek naar veranderingen in aanhoudingspraktijken ten aanzien van illegale vreemdelingen onder invloed van het ‘onderhandelingsakkoord landelijk kader nederlandse politie 2007’

Sjany Middelkoop (2012) Hulp aan illegalen door kerken en moskeeën. Vanzelfsprekend of toch niet?

Daniël Hardenbol (2012), Terugkeer door deprivatie? Onderzoek naar de relatie tussen deprivatie tijdens vreemdelingendetentie en de terugkeerintenties van illegale vreemdelingen.

Charlotte Visser (2011) Alleenstaande ouders in de Rotterdamse bijstand. Masterscriptie Sociologie, Erasmus Universiteit (cum laude, gedeeld eerste begeleider met dr. E. Snel).

Fransje de Gelder (2011), Angst voor terugkeer onder uitgeprocedeerde asielzoekers: een onderzoek naar het belang van ‘re-integratie angst’ en veiligheidsgerelateerde migratiemotieven die geen grond zijn voor asiel.

Eline van der Haar (2011), Geen asiel, wel vrees? Een onderzoek naar de migratiemotieven, afwijzingsgronden en terugkeerintenties onder afgewezen asielzoekers.

Hafsah Warraich (2011) Afgeschrikt door vreemdelingendetentie?

Suzanne Boekestijn (2011) De complexe effecten van integratie op de terugkeerbereidheid van uitgeprocedeerde asielmigranten.

Annelies Moltzer (2011) Diversiteit in medische noodzakelijkheid: een analyse van huisartsenzorg aan illegalen in Rotterdam.

Noortje Dickhoff (2011) Waarden boven rechtsnormen? De beweegredenen van gemeenten voor het al dan niet bieden van hulp aan uitgeprocedeerde asielzoekers.

Bob van Alphen (2011) Tevredenheid en ontevredenheid achter de tralies. Een onderzoek naar het verschil in detentiesatisfactie tussen de strafrechtelijke detentie en vreemdelingenbewaring.

Djouke Tasma (2011) Na vreemdelingenbewaring. Onderzoek naar (des)identificatie met Nederland en Nederlanders onder illegale vreemdelingen met detentie-ervaring in vreemdelingenbewaring.

Master theses as secondary supervisor (selection) / Masterscripties als tweede begeleider (selectie):

16 Master theses in Sociology (including 1 at the University of Amsterdam), 2 Master theses in criminology (Leiden University) and 1 Master thesis in International Relations (University of Amsterdam):

Rutger Paques Geleid Vrijwilligerswerk. Een onderzoek naar de verplichte tegenprestatie voor bijstandsgerechtigden in Rotterdam.

Sanna Butt Blijfintenties van Poolse migranten in Nederland. Een kwantitatieve studie naar de factoren die in verband staan met de blijfintenties in Nederland.

Robbert van der Meij, Een tewerkstellingsvergunning werkt. Over de arbeidsmarktpositie van Roemeense en bulgaarse arbeidsmigranten met en zonder tewerkstellingsvergunning in Nederland (met dr. E. Snel).

Ellen Drenth, Megamall en Funshoppen

Sukran Cabur, The policy of exclusion, and the consequences. An evaluation of the Linkage Act in Amsterdam (met dr. J. Doomernik).

Jamila Belabas, Dilemma's op het pad naar het huwelijk. Een kwalitatief sociologisch onderzoek naar partnerkeuze en huwelijkssluiting van jonge in Nederland opgroeiende Marokkanen (met dr. Th. Veld).

T. Molenaar, Verslaafde vreemdelingen. De rol van harddruggebruik bij criminaliteit door
illegale vreemdelingen in de Bijlmer
(met Prof. dr. J. van der Leun).

D. Laagland Ongewenst verklaard en strafbaar. De problematiek omtrent de niet-uitzetbare ongewenstverklaarde vreemdelingen (met Prof. dr. J. van der Leun).

Bas de Vries, "Iedereen leeft hier op eilandjes": buurtonderzoek naar interetnische relaties en stereotypering in de multi-etnische wijk Transvaal in den Haag (met drs. I Teijmant).

Bachelor theses / Bachelor afstudeerwerkstukken:

In 2010, 2011, 2013, 2014 and 2015 I supervised approximately 20 students in total who wrote their Bachelor thesis in Sociology.