Migration, Securitization and Social Cohesion  
 
 

Fernando Chittarini (Facebook, Dublin)

I am proud to say that after months of intense work, I have finished my master thesis.
The writing of this thesis encompasses a year full of expectations challenges and efforts. When I am talking about challenges I am especially referring to the experience of carrying out quantitative research. A very interesting aspect, if not the most interesting aspect of our master study was the possibility to read academic articles with theories and contributions based on factual cases. I was excited by the idea of using elements of the exact science in social science, which I had not done during my bachelor study in Political Science. 
Therefore, the development of this project was a great challenge to me, but one that I was able to execute with a lot of effort and the support of professors, family and friends.
First of all, I would like to thank my thesis supervisor, Arjen Leerkes. Thanks to him I became acquainted with the topic of my thesis, which I automatically found very interesting. He was always ready to help me and advise me during the writing of my thesis and, very importantly, he was patient, especially when it came to explaining the difference between moderation and mediation effects. Another important commendation I would like to make is to Andy Field and his unconventional book and way of explaining how to work with SPSS. I also would like to thank my fellow students Nathan Levy, Rick Ypma and theatre mate Max Coveney for their opinions about my thesis and for their advice on English grammar. Finally, I would like to thank my family in Argentina and my girlfriend in Germany; without their support this amazing year wouldn’t have been possible.

 

Esmee van den Hoek (Ministerie van Justitie en Veiligheid):
Arjen heeft een paar capaciteiten als scriptiebegeleider die niet alleen bijdragen aan ontwikkeling op het vakgebied van de scriptie maar ook op persoonlijk vlak. Hij is ambitieus en verwacht dit ook van zijn studenten. Dit is geen overdreven of onrealistische ambitie, hij weet op deze manier het beste uit een student te halen. Daartegenover staat dat Arjen zijn studenten vrij laat. Mijn scriptie is geschreven bij de Dienst Terugkeer en Vertrek en Arjen heeft het contact gelegd. Hierna heeft hij mij en mijn collega student (Anouk Erkelens) de vrijheid gegeven het veldonderzoek en de interviews naar eigen inzicht te regelen. Deze mogelijkheid heeft mij een kijk gegeven in de wereld van migratie, een unieke ervaring die mij ook op persoonlijk vlak altijd zal bijstaan. Hoewel mijn scriptie een intensief project is geweest, heb ik er met heel veel plezier aan gewerkt. Arjen is hierin van grote waarde geweest.

Eline van der Haar (Buurtwerk, Rotterdam):
Het scriptietraject onder begeleiding van Arjen is me goed bevallen. De meeste scriptiebesprekingen werden gehouden met een klein groepje medestudenten die rondom hetzelfde onderwerp onderzoek deden. Dit gaf de mogelijkheid om met elkaar mee te denken en het werkte voor mij motiverend om te zien waar anderen mee bezig waren. Arjen verwacht veel inzet van zijn studenten en biedt vervolgens hulp waar nodig. Zijn feedback was altijd duidelijk en het was prettig dat hij zelf veel over het onderwerp (asielmigratie) wist te vertellen. Ik kijk terug op een zeer interessante en relatief soepel verlopen scriptietijd.

Karel van Driel :
De periode van mijn scriptieonderzoek heb ik als zeer prettig ervaren. Met het uitvoeren van dit onderzoek heb ik me verder kunnen ontwikkelen op sociaalwetenschappelijk gebied. Ook op persoonlijk vlak is deze periode zeer leerzaam geweest en heeft het mij bewust gemaakt van de positie die illegale vreemdelingen hebben in de Nederlandse maatschappij. De rol van mijn scriptiebegeleider, Arjen Leerkes, heeft daarbij een belangrijke rol gespeeld. Over zijn ruime kennis van het betreffende onderwerp en zijn begeleidende rol tijdens het onderzoek was ik als student erg tevreden. Het heeft mij geleerd om het object van onderzoek vanuit meerdere invalshoeken te bestuderen. Ook ben ik me bewuster geworden van de rol die ik als onderzoeker inneem tijdens de observaties. Door omstandigheden is het onderzoek niet altijd even soepel verlopen. Ook in deze periodes heeft mijn begeleider me gesteund en me gemotiveerd om door te zetten. Ook daarvoor ben ik hem erg dankbaar.

Annelies Moltzer:
Ik heb het gehele afstudeerproject als zeer prettig ervaren. Er was genoeg ruimte om eigen ideeën omtrent een onderwerp te bespreken. Wat ik echt een plus punt vind is je manier van feedback geven. Na iedere bijeenkomst ging ik met een goed gevoel naar huis. Dit hield in dat je mij wist te motiveren en ik ook goed wist welke stappen ik verder moest ondernemen om weer vooruit te kunnen. Over het algemeen reageer je vrij snel tot heel snel op vragen dan wel ingeleverde stukken van de scriptie. Ook dit motiveerde mij om het tempo erin te houden. Kortom, ik ben erg te spreken over het traject en jouw begeleiding (zoals ik al eerder zei, heb ik zeker de manier van feedback ontvangen behoorlijk anders mee gemaakt).

Bob van Alphen (Nederlandse Energie Maatschappij):
Mijn scriptieonderzoek was zeer interessant en leerzaam, zowel op sociaalwetenschappelijk gebied als daarbuiten. Tijdens het onderzoek ben ik tot nieuwe inzichten gekomen en ben ik achter zaken gekomen (met name met betrekking tot het Nederlandse overheidsbeleid omtrent illegaliteit en de vreemdelingenbewaring) waar ik op voorhand geen weet van had. Het scriptietraject verliep niet altijd even soepel. Op bepaalde moment ontbrak het mij aan een zekere motivatie waardoor het schrijven van mijn sciptie enige vertraging heeft opgelopen. Desondanks heeft mijn scriptiebegeleider, de heer Arjen Leerkes, mij altijd gesteund en getracht mij te blijven motiveren. Dit heeft uiteindelijk geleid tot de afronding van mijn scriptie en ondanks dat er altijd punten van verbetering zullen zijn is het een stuk geworden waar ik zeer tevreden over ben. Ik ben ervan overtuigd dat zonder de begeleiding van de heer Leerkes mijn scriptie niet het niveau zou hebben gehad als het nu heeft en ik ben hem daar zeer dankbaar voor.